La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incedis forestals.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incedis forestals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 10.539,60 euros destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria de l’any 2017.