La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a finançar les despeses corrents

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a finançar les despeses corrents

27/07/2017
PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció de 50.000,00 euros del programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal de l'any 2017 destinat a finançar les actuacions de manteniment, reparació i conservació, tant dels serveis com dels equipaments municipals.