Pressupostos

PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2016

Pressupost de despeses

Pressupost d'ingressos

PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2015

Pressupost de despeses

Pressupost d'ingressos

PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2014

Pressupost de despeses

Pressupost d'ingressos

PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2013                                         

Pressupost de despeses                                              

Pressupost d'ingressos